Casa Miquel Roca Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 4
Formant cantonada amb les escales del passatge del Fossar
531m

Coordenades:

42.01561
2.23632
436769
4651791
08215-28
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920001DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb un embigat de fusta que, probablement, té continuïtat en el sostre del pis superior. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a ponent. La composició de la façana és perfectament simètrica, amb tres obertures per planta. Totes les obertures són rectangulars i estan emmarcades amb maons. A la planta baixa hi ha el portal d'accés principal al centre i dos portals laterals actualment reconvertits en finestres, que conserven els porticons de fusta originals. Als pisos superiors hi ha tres balcons per planta, els del segon pis de menors dimensions. Presenten les llosanes motllurades i les baranes de ferro amb les brèndoles verticals. De la primera planta destaca una fornícula d'arc apuntat situada a l'extrem de tramuntana del parament. Està bastida amb maons i no integra cap imatge. També destaca una creu llatina de color negre encastada al parament. La construcció presenta el parament principal arrebossat i pintat de color ocre. Alhora, tota la façana està emmarcada amb dues franges verticals bastides amb el mateix tipus de maó que emmarca les obertures. Aquestes mateixes franges es repeteixen horitzontalment resseguint la línia divisòria entre les diferents plantes.

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Sastre.

Des de principis del segle XX, l'edifici també es coneix amb el nom de cal Sastre degut a en Joan Roca, que tenia l'ofici de sastre i es va establir a la casa procedent de la Guixa. Posteriorment, tant el seu fill com el seu nét també exerciren de sastres.
Segons les informacions obtingudes, la creu present a la façana principal de l'edifici indica que és una de les estacions del Viacrucis celebrat per Setmana Santa.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 118-119.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 04.01.EA.