Casa March Granollers

Vallès Oriental
Plaça de l'Oli, 4 - Carrer del Doctor Riera, 2, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60846
2.28764
440644
4606551
08096-7
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
XVI
1527
Bo
Es tracta d'un edifici originàriament construït al segle XVI, modificat el XX i restaurat l'any 2001-2002 (CUSPINERA et alií, 2001).
Legal
PEPHA nou, Núm. R-072
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa amb dues façanes i mitgera, que fa cantonada dins el recinte emmurallat, de planta baixa i tres plantes pis. Façanes planes de paredat arrebossat amb carreus a la cantonada, impostes i cornisa en cada una de les plantes que subratllen el nivell dels forjats, mentre que a l'última s'observen permòdols. Les obertures de la planta baixa han estat reformades. A la façana del c/ Dr. Riera hi ha un interessant portal de mig punt dovellat de clau blasonada. A la planta primera i a la segona, es troben finestres de diferents tipus: conopial, d'arc pla i d'arc rebaixat lobulades. La composició vertical de les obertures té el contrapunt de la composició horitzontal de les impòstes, reforçada per la disposició ritmada de l'arqueria d'arcs rebaixats de la planta tercera i per la cornisa de la coberta amb permòdols (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-072

Es tracta d'un edifici originàriament construït al segle XVI, modificat el XX i restaurat l'any 2001 (CUSPINERA et alií, 2001). Al segle XVI Granollers havia crescut considerablement esdevenint el més important centre comercial de bona part de Catalunya, amb la seva fira dels dijous. Els habitants de Granollers practicaven oficis i donaven els seus serveis a la pagesia de municipis d'un bon radi al voltant. Gairebé tots els habitants pertanyien a una confraria, sota la que s'agrupaven els diversos oficis (SESÉ, 1987a). En el segle XVI, Granollers sobrepassa les seves muralles medievals, estenent-se pels carrers de Corró i de Barcelona. Significava el triomf de la classe menestral i l'augment del poder de les ciutats i reial. En aquest moment la vila de Granollers va ser capaç de construir la Porxada, empedrar els carrers, es van bastir nous edificis, va encunyar monedes i es va fer una nova casa de la Vila (1581-1582). Aquest augment de poder de l'Ajuntament deriva del control sobre el mercat i els impostos que pagava. Existien els càrrecs de Pesador, Mostassà o Palloler que el 1584 tindria un edifici propi: "el Pallol" o magatzem de gra. En principi la Porxada va ser pensada com aixopluc per a la llotja de gra, ja que l'Ajuntament tenia el monopoli del blat, i al seu voltant s'hi anaven posant els altres productes: hortalisses a la plaça de l'Oli, llegums a la del Blat, terrissa a la de les Olles, animals a la plaça del Cabrits, etc. (SESÉ, 1987a).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.