Casa F. Romanos Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Pl. Sant Pere 4.

Coordenades:

41.32166
1.66357
388151
4575327
08251-24
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
Popular
XX
Paleta Sr. Bolet
Bo
Inexistent
si, IPA 2784
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 021A09000
Tríade scp

Casa de planta baixa amb elements estètics d'influència modernista i noucentista. De la seva façana en destaquen els següents elements, de baix a dalt: un sòcol de pedres disposades irregularment acabat amb una filera de rajoles marrons i verdes decorades amb motius vegetals. Al centre s'obre una porta emmarcada amb maons i decorada a la part superior amb rajoles esmaltades blanques, decorades amb motius geomètrics verds. Situades simètricament, a banda i banda s'obren dues finestres amb reixes de ferro i decoració idèntica a la de la porta. A la part superior de la façana, és destacable el ràfec de peces de maons que formen petites ondulacions / arcs. Es disposen en doble filera. Remata la composició una teuladeta molt inclinada. Es tracta d'una doble filera de teules pintada de color verd. A les cantonades de la casa hi ha uns blocs de pedra que imiten blocs encoixinats picats.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona.