Casa del Marquès de Remisa Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 10
A la banda de migdia de la plaça Pompeu Fabra, formant cantonada amb el carrer de la Ciutadella
519m

Coordenades:

42.01425
2.23579
436724
4651641
08215-213
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
Els revestiments estan degradats.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6818205DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta irregular, format per diversos cossos adossats i amb un petit espai de pati lateral. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra. L'edifici està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. El portal d'accés a l'interior es fa pel carrer de la Ciutadella. Damunt del mateix hi ha un petit plafó rectangular de ceràmica vidrada, amb la imatge de la Mare de Déu del Carme. La part més destacable de la construcció està situada a la façana orientada a la plaça Pompeu Fabra. Es tracta d'una gran fornícula d'arc de mig punt oberta a la part central de la primera planta. Presenta un emmarcament arrebossat de gramatge dens, està tancada amb una portella de vidre i compta amb un ampit de maons. Alberga en el seu interior la imatge d'un genet armat a cavall. Sota de la fornícula hi ha una placa de pedra encastada al parament, amb l'escut del Marquès de Remisa gravat i la següent inscripció: "EL MARQUES DE REMISA / NACIDO EN ESTA CASA EL 3 DE / NOVIEMBRE DE 1794 / INSIGNE CREADOR DE RIQUEZA QUE, / AL UNIR A SU FAMA EL BUEN NOM- / BRE DE ESTA TIERRA, SUPO HONRARLA ENTRE / LAS GENTES MAS IMPORTANTES DE SU TIEMPO. / FALLECIDO EN MADRID EL 26 DE NOVIEMBRE / DE 1847 / 13 DE AGOSTO DE 1955.". La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats.

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Coix.

L'edifici és la casa natal del financer i empresari català Gaspar Remisa i Miarons (1784-1847), nomenat marquès de la Casa Remisa (o de Remisa) l'any 1835 per la reina regent Maria Cristina. L'any 1833, el seu col·laborador i poeta Bonaventura Carles Aribau li dedicà la famosa "Oda a la Pàtria" pel dia del seu sant. Es tracta d'un cant d'enyorança a Catalunya i d'exaltació de la llengua catalana, que es considera que va iniciar la Renaixença catalana i que fou una de les primeres obres del segle XIX escrita en català (sense castellanismes ni vulgarismes). La placa commemorativa fou instal·lada el dia 13 d'agost de l'any 1955, dia del sant patró de Sant Hipòlit, per l'ajuntament. L'any de naixement està equivocat.
Durant el segle XX, la casa fou coneguda amb el renom de cal Coix en referència al fet que els seus propietaris, el matrimoni format per la Pepa i en Quel, eren tots dos coixos.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 47, 79, 109.
SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 220.
SOLÀ I SALA, Josep Mª (1988). "Memòria voltreganesa (I)". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Nº 2, maig 1988, p. 4-5.
SOLÀ I SALA, Josep Mª (1991). "Assignatura pendent. Noms de carrers a Sant Hipòlit". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any IV, nº 32, març 1991, p. 16-17.