Casa Catalina Miquel Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Mallol, 30
Al tram final del carrer del Mallol, entre el carrer dels Sants Màrtirs i el d'Àngel Guimerà
530m

Coordenades:

42.01773
2.23581
436729
4652027
08215-13
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6822516DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres planta rectangular, completament reformat i amb la façana principal orientada a ponent. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Cal exceptuar, però, la doble obertura del pis superior que està disposada a mode de galeria tancada. Aquesta és d'arc rebaixat, té les impostes i els brancals decorats amb unes motllures rectilínies i està protegida per una barana opaca de fusta amb les llates col·locades verticalment. Alhora, una motllura rectilínia recorre la divisòria entre la primera i la segona planta. Del primer nivell destaca una finestra amb l'ampit bastit amb maons disposats a sardinell. La construcció presenta el parament principal arrebossat i pintat amb un color rosat, amb un sòcol inferior d'aplacat de pedra.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Verneda.

Segons la documentació consultada, el cognom Verneda es troba assentat a Sant Hipòlit des de finals del segle XVIII, pervivint durant els segles XIX i XX en el renom d'aquesta casa del carrer del Mallol, on darrerament hi vivia la família Arboix.
De fet, i segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici també mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó).
Durant una de les reformes efectuades a l'edifici en els darrers anys es va treure la placa que estava encastada al parament de la primera planta. Es tractava d'una placa lobulada i decorada amb petits motius vegetals, les inicials "J A" (probablement en referència a J. Arboix) i l'any 1915. Molt probablement, aquesta placa fou fruit d'una reforma important de la construcció.

ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984). Història d'Osona. Vic: Eumo Editorial, p. 110-111.
ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 129.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 01.13.EA.