Casa Almató Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector central del nucli urbà
Cantonada entre els carrers Sant Pere Almató, 15 i el Pas Nou

Coordenades:

41.94508
2.02214
418946
4644141
08212-38
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Tota la façana està arrebossada i pintada de color cru salmó.
Legal
Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987
Sí, IPA.17020
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 61201DG1494S
Jordi Compte i Marta Homs

La casa Almató, també coneguda com cal Metge, està ubicada a la cantonada entre el carrer Sant Pere Almató i la plaça del Pas Nou. Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions construïda amb murs de càrrega que combinen la pedra i el maó.
La façana que dóna al carrer Sant Pere Almató, orientada a l'est, presenta planta baixa, primer i segon pis. A la planta baixa té dos accessos, el de la dreta és la porta principal, d'arc deprimit convex i de grans dimensions, emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada on hi ha gravada la inscripció: ANY + 1782. La porta de l'esquerra, de menors dimensions, està emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada formant un motiu geomètric triangular amb una creu gravada a la part superior. Sobre aquesta porta hi ha una placa quadrada de pedra amb un oval ornamentat amb cintes i la inscripció IHS. El primer pis té dues obertures, un balcó emmarcat amb pedra a la dreta i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit a l'esquerra. Al segon pis s'hi obren dues finestres d'idèntiques dimensions amb brancals, llinda i ampit de pedra, i sobre la façana s'hi ubica un petit campanar d'espadanya.
La façana nord, encarada a la plaça del Pas Nou, presenta una estructura de casa pairal amb coberta de dues vessants amb aigües a les façanes laterals, està composada per planta baixa, primer i segon pis, i golfes. A la planta baixa hi ha una porta amb barbacana a la banda esquerra, una font urbana dedicada al beat Almató i dues finestres enreixades a la part dreta. Al primer pis s'hi obren tres balcons disposats simètricament i tres finestres intercalades, totes emmarcades amb pedra. Destaquen les inscripcions de les llindes dels tres balcons: a la primera es pot llegir SANT PERE ALMATÓ / 1830 + 1861, a la segona: Conserveu-nos la fe pura / glorios martyr Almato / Canonge Collell 1906 i a la tercera: ARQUEBISBE BADIA / 1807 + 1844. Al segon pis hi han cinc obertures seguint la disposició del primer pis, totes de dimensions semblants i emmarcades amb brancals i llinda de pedra treballada i ampit motllurat. A les golfes hi ha dues finestres al centre d'arc de mig punt, emmarcades amb brancals i llinda de pedra treballada i ampit motllurat. A la part dreta la façana s'estén amb un mur que presenta barbacanes a diferents nivells i diverses obertures d'arc rebaixat disposades simètricament.

En diversos punts de les dues façanes de la casa hi ha ubicades rajoles de ceràmica pintades amb motius que recorden la vida de Sant Pere Almató.

La inscripció de la porta principal data la casa l'any 1782. Anomenada casa Almató o cal Metge va ser la casa natalícia de Sant Pere Almató (1830-1861). És coneguda també per cal Metge, ofici que tenia el pare del sant. Aquesta casa encara conserva els mobles que havien pertangut a la família del Sant, així com un oratori o petita capella dedicada a la Mare de Déu del Roser.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya de Sant Feliu Sasserra, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'octubre de 2005
Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987