Casa a l'Avinguda Isaac Albéniz Tiana

Maresme
Carrer Isaac Albéniz, 23

Coordenades:

41.48313
2.26814
438901
4592650
08282-84
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Historicista
XX inici
Bo
Inexistent
IPA 9165
Fàcil
Residencial
Privada
8927604DF3982H
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil està formada per una planta baixa i un pis, i coberta per una teulada a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Destaquen especialment les obertures del pis, ja que la planta baixa ha estat molt malmesa amb les reformes posteriors. Sobresurt la balconada central que de la mateixa manera que les finestres laterals està decorada amb baranes treballades amb traceria de pedra, d'un estil modernista molt freqüent entre l'arquitectura local. Cal remarcar també els guardapols i elements florals situats damunt les obertures, així com el coronament superior que amaga la teulada al darrera, format per una gran línia ondulada. Casal d'estil historicista que destaca per l'ornamentació de les obertures del pis (les de la planta baixa han estat alterades), amb motlluratges de perfils mixtilinis i baranes de traceria calada que ens remeten al gòtic civil. La cornisa té també un perfil mixtilini.

També és botiga.

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=11642