Carrer i plaça d'Espanya / Carrers de la Font de l'Escot i del Congost Granollers

Vallès Oriental
Plaça d'Espanya i carrer d'Espanya, 08400-GRANOLLERS
A la sortida Nord de l'antic nucli de Granollers

Coordenades:

41.61176
2.28773
440654
4606917
08096-99
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
ca 1925
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquest conjunt urbà de carrers i places, situats al nord del nucli urbà antic de Granollers, forma part de l'eixampla granollerí que al darrer quart del segle XIX tan sols estava constituït per petits nuclis de cases al mig de la plana composada per hortes, camps i jardins, amb algunes tàpies que protegien les propietats. Les construccions que apareixen en els mateixos com altres cases construïdes entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX eren edificis senzills, habitats majoritàmiament per obrers, construïts entre mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis, generalment amb una eixida posterior per al pou i safareig i algunes flors, encara que ja es comencen a construir les primers cases de veïns amb alçades superiors. En alguns casos, es poden veure elements decoratius, com balustres ceràmics. Al costat dels edificis d'habitatges també apareixen altres de tipologia industrial per hostatjar petits tallers i indústries. CARRER ESPANYA El carrer d'Espanya comença al carrer de Torras i Bages i arriba fins a la plaça d'Espanya, lloc on conflueixen a més d'aquest carrer els d'Almogavers i Joan Coll (GARCÍA-PEY, 1990). NÚMEROS 33 (Torre Maria Luisa, modernista, parcialment enderrocada, resta part de la façana amb elements decoratius modernistes, solar d'urbanització imminent), 34 (sanefa de decoració ceràmica verda i blanca, de planta baixa amb terrat limitat per pilarets similars a la casa de Josep Riera a la plaça de les Olles. CARRER FONT DE L'ESCOT Aquest vial va a intervals des de la plaça d'Espanya fins al carrer del Rosselló (GARCÍA-PEY, 1990) 49-51-53 (tipologia tradicional urbana de planta baixa més planta pis), CARRER CONGOST Vial que s'estén de Llevant a Ponent, del carrer de Corró, davant mateix de la capella dels Sants Metges fins el carrer de Ponent (GARCÍA-PEY, 1990) SENARS: 19 (tipologia tradicional popular de planta baixa més pis), 21, 23 (reixa), 25, 27-29-31 (tipologia tradicional urbana de planta baixa),35 (modernista, 1929), PARELLS: 2 (tipologia tradicional popular, correspon a 131 de Corró),18-20-22-24 (cal Torero)-26-28-30-32 (tipologia tradicional popular de planta baixa),

La pelleria d'en Tintó i el Safareig Gran eren al carrer d'Espanya (GARRELL, 1960). Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986b)..

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell.