Carrer de Marià Sans Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Marià Sans, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60924
2.28998
440839
4606635
08096-318
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
Popular
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Petit carrer que va des de la plaça de Barangè, ran de ca la Sila (Fonda Europa), va fins al carrer de l'Enginyer (GARCÍA-PEY, 1990). Aquest carrer es coneix popularment com el carrer "d'en Sants" (GARCÍA-PEY, 1990). Les cases són entre mitgeres de planta baixa i pis, de tipologia urbana, al costat de cases de veïns. Existeixen elements decoratius, especialment en ferro. Els números que s'han inventariat corresponen a les següents localitzacions: SENARS: 13 (tipologia tradicional urbana de planta baixa i pis), 15 (casa de veïns amb elements que recorden l'obra de Raspall); PARELLS: 4 (1890, trasera de Policlínica del Vallès), 18 (tipologia tradicional urbana de planta baixa i pis), 20 (resulta d'interès la reixa decorada), 24 (resulten interessants les reixes i els esgrafiats), 28 (1877, porta de pedra).

L'any 1880 en Sans porta l'aigua a la vila (GARRELL, 1960). En aquest carrer, a les encavallades dels segles XIX-XX hi havia el cafè d'en Sala, on es ballà molts anys i hi tingueren estatge moltes societats, fins que s'hi instal·là la Cambra Agrícola del Vallès. Davant de can Sala, a on hi havia un cafè i un cinema- es trobaven uns corrals, on en Valero, negociant barceloní, l'any 1905 hi aixecà una barraca i hi instal·là el primer cinema, i més tard en Ramoneda hi féu construir el Majestic. La resta del carrer d'en Sans eren la casa de la família Pibernat, construïda el 1914, en la qual hi ha la Policlínica del Vallès, la fusteria de n'Agustí Margarit i l'era d'en Biluia (GARREL, 1960).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell.