Carrer de les Travesseres Granollers

Vallès Oriental
Carrer de les Travesseres, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60922
2.28708
440598
4606635
08096-342
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquest carrer segueix el recorregut de les antigues travesseres de Caldes, connecta el carrer de Corró fins a la plaça de la Caserna en suau pendent (GARCIA-PEY, 1990). Es tracta d'una de les artèries més importants del nucli antic, per la qual cosa molts dels edificis han estat reformats, encara que poden conservar elements antics dins de la seva estructura. Encara que tot el carrer forma una unitat destaquen especialment els següents números: SENARS, 1 (decoració de ceràmica i baranes de ferro), 3 (1911, decoració esgrafiada, casa de veïns de dues plantes pis), 11-13 (casa de veïns de dues plantes pis), 27 (1926, (tipologia tradicional urbana de planta baixa més pis), 33 (tipologia tradicional urbana de planta baixa més pis), 35 (1936, elements decoratius) / PARELLS: 8-10 (s. XIX, casa de veïns de dues plantes pis), 12 (1870, casa de FB, reixa amb decoració de carner, tipologia tradicional popular de planta baixa i pis), 18 (balcó).

La aparició de la industrialització va ser fomentada pels camins i harmonitzada amb el comerç i l'agricultura. De les petites fàbriques que ressenya Madoz en el "Diccionario", de 1845 és cal Xic Moltó, al carrer de les Travesseres, que mantenia per pocs anys el teixit de mantes de llana que acreditaren Can Puntas, mes no resistien la competència dels productors del Vallès Occidental, malgrat traslladessin la fàbrica al carrer de Sant Jaume, que després cediren al cotonaire Corderas i Sagalés (BAULIES, 86b). Al cantó amb Santa Elisabet, en Macià s'havia fet la seva casa, i a l'extrem hi havia la taca fosca de la primitiva foneria dels Trullàs, la primera foneria per a fabricació de telers que s'instal·la el 1880 a Can Trullàs, al carrer de les Travesseres, però, per tal d'obtenir més expansió, canvià a un camp de Can Passasserres del carrer de Sant Jaume. Posteriorment, el 1921 al carrer de Corró i més tard al de Conestable i a la barriada del Nord (BAULIES, 1986b). Rera les Travesseres, en una mena de carreró, treballaven uns filadors de cànem que hi feien cordes.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.