Carrer de Guayaquil / Plaça del Peix Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Guayaquil / Plaça del Peix, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60565
2.28748
440628
4606239
08096-308
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El carrer de Guayaquil és la continuació del carrer del Portalet, quan ha creuat el carrer Nou i arriba fins el carrer de Navarra (GARCIA-PEY,1990). La plaça del Peix és un racó amagat dins la trama urbana que se troba poc després d'entrar al carrer de Guayaquil entre el carrer Nou i el del Príncep de Viana (GARCÍA.PEY, 1990) Les cases eren edificis senzills construïdes entre mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis. Pel que fa al seu aspecte n'hi ha que encara recorden una tipologia popular tradicional i camperola, al costat d'altres que presenten una aposta per una estètica urbana,. Al costat d'aquests edificis ja es comencen a construir les primeres cases de veïns amb alçades superiors, trobant-se ja algunes d'aquestes datables en el segle XIX. En alguns casos, es poden veure elements decoratius, balustres, complements ceràmics o altres, seguint les modes estètiques del moment. Al costats dels edificis d'habitatges també apareixen altres de tipologia industrial per hostatjar petits tallers i indústries. Els elements que s'han fitxat en aquests dos espais són els que segueixen: CARRER DE GUAYAQUIL: SENARS: 11-27 (tipologia tradicional de planta baixa i pis, tret de la 17), 51 ((tipologia rural de planta baixa i pis, balustres), 59-61(tipologia rural de planta baixa i pis), 83 (tipologia tradicional de planta baixa i pis), 105 (casa de Pere Gendra) / PARELLS: 16 (tipologia tradicional de planta baixa i pis), 20 (casa de veïns, segle XIX), 22 (casa de veïns, segle XIX), 24-30 (tipologia tradicional de planta baixa i pis), 30-32 (Villa Montserrat, dècada 1930, forma part de la casa Maspons) 36 (casa de veïns, amb balustres, terrat a la catalana) / PLAÇA DEL PEIX NÚMEROS 4, 5, 6, 7. Es tracta de cases de tipologia popular que contribueixen a conservar l'ambient urbà de la zona.

Al començament del segle XX, Garrell diu que hi havia tres o quatre cases de senyors d'aspecte molt senzill que tenien les traseres ocupades per espaiosos jardins amb sortida a la placeta del Peix . Al carrer de Guayaquil (llavors de l'Alba), que comença en aquesta mateixa placeta, hi havia el col·legi i la capella de les Germanes carmelites així com cases per a habitacles de famílies de treballadors (GARRELL, 1960). A la cantonada del carrer Guayaquil amb Príncep de Viana hi havia la botiga d'en Francesc Gual Recolons, mosso d'esquadra. La seva casa arribava fins al carrer de Barcelona. Tanta fama tenia aquest establiment, tancat el 1957, que el carrer de Guayaquil es coneixia com el "carrer de can Xarul·lo" (GARCÍA-PEY, 1990).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell.