Carena de cal Passada Els Prats de Rei

Anoia
Carena de cal Passada
En un context de bosc i camps de conreu i als peus d'un camí rural.
755

Coordenades:

41.68972
1.57901
381746
4616303
08170-21
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Modern
Contemporani
Dolent
Està parcialment destruït i molt desfigurat.
Inexistent
Sí, CC.AA 4804
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A013000080000IG
Jordina Sales Carbonell

Al punt on la carena de cal Passada comença el seu descens cap a la banda de migdia, al peu d'uns marges de conreu i al costat oriental d'un camí rural que comunica les masies de cal Passada i l'Hostal Vell, es localitza una estructura de difícil classificació tant tipològica com cronològica.
Es tracta d'una construcció a base de pedres com a únic material apreciable que aprofita l'esquerda que hi ha entre l'aflorament d'una gran roca arenisca i una segona roca despresa. Aquesta esquerda acaba formant un estret passadís que en un moment indeterminat es cobreix, protegeix i se'n completen les parets amb altres roques irregulars de diferents mides. El cobriment, arquitravat, és a base de tres grans lloses planes de no gaire gruix, amb longituds d'entre 1'05 i 1'25 m. L'alçada interior màxima amb prou feines arriba a 1 m, així que es fa impossible encabir-hi una persona dreta. Al costat exterior nord-est, les roques naturals que conformen la base de l'estructura van ser posades completament al descobert en un moment indeterminat i parcialment repicades amb la finalitat d'excavar-hi un espai ovalat d'uns 20 cm de diàmetre i de funció desconeguda. En una de les parets interiors hi ha una espècie de fornícula o armariet fet molt toscament, que potser seria emprat per dipositar-hi un sistema d'il·luminació (lampareta d'oli, espelma, etc.). L'accés es realitza pel costat sud-oest mitjançant una entrada de 1'80 m d'alçada amb forma troncocònica invertida, de tal manera que l'amplada de la part inferior és de 40 cm mentre que a la part superior és de 90.
No es coneixen paral·lels similars a aquesta singular estructura, que molt probablement sigui un senzill refugi de pastors o un petit aixopluc agrícola per guardar eines, que es va realitzar amb els materials de la zona i al marge del sistema tradicional de construcció de barraques de pedra seca tant típic de la comarca.

Pels voltants d'aquesta carena, i ja dins de termes municipals diferents a Els prats de Rei, s'han localitzat comptadors d'ovelles i altres estructures d'època moderna/contemporània fetes amb grans roques de la zona que per la seva tècnica constructiva recorden a l'estructura que aquí es descriu. Per tant, cal emmarcar l'estructura de la carena de cal Passada dins el context d'un territori tradicionalment agrícola-ramader que havia sobreviscut fins fa uns decennis en aquesta zona d'una manera intensa i extensiva, però que avui està en la seva major part desaparegut o, quant menys, totalment transformat.
Aquest element va ser inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya l'any 1991 i allà s'indica que l'interior de l'estructura havia estat rebaixada recentment. No hi ha notícia de la recollida de materials arqueològics superficials al seu voltant.

-COBERÓ FARRÉS, Montserrat; SERRA GARCÍA, Josep (1991): 'Carena de cal Passada', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.