Capella del Roseret o de la Mare de Déu del Roser Puig-reig

Berguedà
Fonollet
Al km 10 de la ctra. BV 4131 prendre pista asfaltada direcció S-W, seguir 2,5 km i camí a l'esquerra

Coordenades:

41.98811
1.8449
404319
4649101
08175-214
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
XVI
1579
Bo
Campanar refet sense criteri. Obres de consolidació.
Legal
BCIL 11
sí, IPA 3646
Fàcil
Religiós
Privada
Ref. Cad.:08174A011001170000HB
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Capella-ermita de petites dimensions, d'una sola nau, sense absis i amb la porta a ponent. Presenta un simple campanar d'espadanya de grans dimensions, reconstruït posteriorment. Aquesta capella rural és molt arcaïtzant i no té un estil definit. Els murs estan fets amb carreus ben tallats però de mides variables, més irregulars a la façana principal. La coberta és de teula àrab a dues aigües. A la part davantera té un pedrís que forma una mena d'avantcambra quadrada, amb el terra enrajolat.
La façana té un portal amb llinda que conserva una interessant inscripció. Es tracta d'una gran llinda de forma gairebé quadrada que té gravat un escut amb una creu i quatre roses als cantons, amb un aire vàgament renaixentista. La inscripció es llegeix amb dificultats: “MIOAN (...) PRAEVERE (...) ANY 1579”

Aquesta capella, coneguda també com l'ermita del Roseret, està situada prop de la Masia de la Madrona, d'origen medieval però molt transformada. La documentació medieval (any 1145) esmenta l'església de Sant Andreu de la Madrona, actualment desapareguda i que possiblement podia coincidir amb l'emplaçament de la Capella del Roseret. L'actual capella fou bastida a finals del segle XVI per iniciativa del prevere de Fonollet, que cada cop que passava per aquest lloc, conta la llegenda, el cavall no volia continuar el viatge. Llavors el prevere decidí aixecar-hi la capella a la Mare de Déu del Roser. Aquesta capella fou bastida en un època de florida devoció a la Mare de Déu del Roser arreu dels Països Catalans (1570-1620).
La tradició era fer-hi processño el dia de Sant Bernabè Apòstol, l'11 de juny, tal i com recull la "Consueta de 1745" conservada a l'arxiu parroquial de Puig-reig: "... E fa la processó ala capella de la Mare de Déu del Roser del camí ral y allí se cante un ofici per los confrares y devots... Y abans de tornar la processó se veneheix lo terme allí sobre la capella".

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa b.11
VV.AA. Inventaridel Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1994.