Capella de Sant Julià del Congost Sant Martí de Centelles

Osona
L'Oller
Al Pla de Sant Julià, a uns 40 m del camí direcció nord.

Coordenades:

41.75443
2.23963
436786
4622791
08224-20
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Romànic
s. XII
Dolent
Abundant presència de runa i matolls.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Immobiliària Aiguafreda-Congost. Sr. Francesc Pola. Av. Meridiana 350, 7è C.
Anna M. Gómez Bach

Restes d'estructures d'una capella de planta rectangular d'aproximadament 8 per 5 m i orientada est-oest seguint la tipologia estàndard de les esglésies cristianes. Aquest edifici presentava una nau única rectangular rematada amb absis tradicional de difícil identificació. Les restes dels paraments conservats mostren una construcció basada en carreus regulars, ben treballats de petit tamany de pedra local. També es localitzen una sèrie de murs de parament similar al de la capella i d'orientació i atribució dubtosa.

Juntament a aquesta capella es documenta el mas Sant Julià que no ha estat possible de localitzar i que segurament es trobaria proper a la capella. La tradició oral de la gent de Sant Martí ubica en aquest pla l'existència d'un monestir o convent donada l'abundant presència de murs i pedres. Una intervenció arqueològica a la zona permetria documentar i definir aquestes estructures.

Sobre l'Oller, al puig de Sant Julià, resten els vestigis d'una antiga capella dedicada a aquest sant i documentada des del 1007. Aquesta església es trobava ubicada dins l'antic terme del Castell de Esteve, i més tard de Centelles, on apareix classificada com a capella rural. La seva existència es troba documentada en el testament d'Odesind al segle XI, el qual manà donar a la casa de Sant Julià una peça de terra prop del riu Congost a la carretera. El culte segurament no perdurà gaire en el temps ja que a inicis del XVIII el rector de Valldeneu, en la consueta que va redactar parla de l'església de Sant Julià considerada per la gent com l'antiga església parroquial, tot i que ell no n'està convençut. El 1719 l'edifici era un munt de runes i on encara s'hi podia veure algun enterrament. La possible ubicació de la capella i del mas es situa tradicionalment en el Pla de Sant Julià.

AAVV. (1984). Osona. Vol. II i III. Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
AAVV. (1990). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona i el Ripollès. Vol. I. p. 238-241.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.