Capella de la Mare de Déu del Carme Muntanyola

Osona
Mas la Roca. El Castell de Muntanyola
Dependències del Mas La Roca, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.88452
2.16771
430947
4637290
08129-118
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XIX
Bo
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00007
Anna M. Gómez Bach

Capella situada en una habitació interior del mas. Aquest espai es troba obert a la sala principal del gran mas la Roca, i l'accés es realitza per una porta rectangular coronada amb brancals i llindes formats per pedres de grans dimensions i ben treballades i que corresponen a la reforma que tingué el mas després de la repressió de la guerra del Francès el 1808. Tota aquesta planta del mas fou reedificada de nou, com consta en nombroses llindes inscrites de la sala. La capella està formada per una petita estança rectangular d'escasses dimensions, on es guarden diversos elements litúrgics i un petit altaret dedicat a la Mare de Déu del Carme. L'habitació només té una petita obertura rectangular a mode de finestra i no contempla cap element ornamental ni en el sostre ni en la resta de l'habitació.

Capella que fou bastida i planificada després de la Guerra del Francès, al 1808, quan s'iniciaren les obres de reforma del mas la Roca, després d'un important incendi que patí aquest conjunt arquitectònic a causa d'un atac francès. Segurament, el mas la Roca hauria tingut abans una capella o oratori en les seves estances o en un edifici annex; si era així, aquest no es conserva a l'actualitat. Sembla lògic pensar també que les dependències cremades albergaven aquest espai que fou reedificat de nou a partir de 1808. Com s'ha assenyalat, la capella no presenta cap element arquitectònic significatiu, i està formada per una petita estança rectangular on es disposa l'altar. El masover ens va ressenyar que la capella havia estat víctima de més d'un espoli, i que part del material litúrgic havia estat robat a finals de segle XX.

GAVIN, J.M. (1984). "La Mare de Déu del Carme, os. 205" Inventari d'esglésies. Osona. n.15. Arxiu Gavin. Barcelona: 93.