Can Vergés Tiana

Maresme
Avinguda Onze de Setembre, 7-9

Coordenades:

41.47712
2.27033
439078
4591981
08282-78
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Noucentisme
XX
1927-28
Ramon Maria Riudor Capella
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 78) 17/07/2002
IPA 9155
Fàcil
Residencial
Privada
9120412DF3992A
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil. "Torre" o casa unifamiliar que serveix de mostra de l'arquitectura de l'eixample sud de Tiana: jardí circumdant, planta baixa i pis, combinació de diverses alçades, coberts per teulades de dues o més vessants inclinades amb amplis voladissos.
En aquest cas s'ha d'afegir l'existència de tribunes i el tractament especial dels angles, amb pedra i maó vist, i la cornisa de la teulada, que junt amb el voladís també presenten un bon treball del maó.
El conjunt es troba enlairat respecte el nivell del carrer.

D'estil eclèctic, el joc de volums dóna lloc a unes façanes amb entrants i sortints, on predomina la verticalitat. La façana sud té una tribuna que s'aboca al carrer. Els angles estan treballats amb pedra i maó vist fent de cadena cantonera. Té jardí al davant.

Casa d'estiueig amb jardí promoguda per Martí Abella i projectada per Ramon M. Riudor el 1927. Consta de dos cossos paral·lels. Un de més alt cobert a dues aigües amb els ràfecs prominents i tribuna frontal, i un altre, cobert a quatre vessants, amb un cos més baix al davant que fa de terrassa del primer pis. També té tribuna lateral. Pel desembre del 1927, Martí Abellà per mitjà del seu apoderat Josep Salla, presenta la instancia i els plànols signats per l'arquitecte Ramón Maria Riudor Capella (1867-1938) , per a la construcció d'una casa situada a l'Avinguda Galcerán (avui Onze de setembre) a la cantonada amb un carrer sense nom (avui carrer d'Enric Borràs).
La casa que consta d'una planta a nivell de carrer, una planta principal, un pis i golfes, totalitzà 325 metres quadrats.
En la composició de l'edifici, que és eclèctic, destaquen les tribunes, els ràfecs i el tractament dels angles amb elements decoratius amb pedra i maó vist fent cadena cantonera. La coberta és de dos o més aiguavessos. Hi ha dues cobertes planes transitables.

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2009 https://sites.google.com/site/barcelonamodernistaisingular/arquitectes-… Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.