Can Tudis Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Marge dret de la C-1413 entrat al terme municipal de Sant Martí venint de Centelles

Coordenades:

41.77008
2.21274
434567
4624548
08224-62
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XV-XVIII
Bo
Reformat
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00007
Anna M. Gómez Bach

Edifici de planta rectangular format per planta i pis amb un segon cos adossat a mode de dependència orientada de sud-oest. L'estructura original presenta nombroses remodelacions en obra nova. Els murs són de paredat comú amb carreus de pedra local treballats bastament combinant amb obra. El mas s'estructura en planta baixa i primer pis amb una entrada i la cuina a planta baixa i les habitacions al primer pis seguint un patró constructiu estable. Les obertures es realitzen mitjançant un aparell de carreus ben tallats de diferents tamanys i es troben distribuïdes a diferents alçades. Tot i tractar-se d'un mas de petites dimensions al voltant es poden veure diversos annexes destinats a les diverses tasques agrícoles i ramaderes.

Tot i que no tenim cap més evidència documental ni arquitectònica es pot afirmar que la construcció d'aquest mas es pot remuntar a l'època moderna. Aquesta construcció de factura senzilla es trobava a l'eix de comunicació del Castell de Sant Martí amb Centelles i per tant en l'eix de comunicació clau entre Centelles i Sant Quirze de Safaja i tota la plana vallesana. La seva construcció també s'ha d'associar al moment l'eix de comunicació clau entre Centelles i Sant Quirze de Safaja i tota la plana vallesana. El seu creixement es relaciona a la reorganització del territori i l'ocupació de noves zones de conreu que tingué lloc durant el segle XVIII. Juntament amb altres masos, com can Gafes, s'establiren en aquesta zona un conjunt de petits propietaris que bastiren petites explotacions agropecuàries destinades a l'autoconsum.

PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.