Can Ton Xic
Folgueroles

  Osona
  Carrer de la Ricardera, 29
  Emplaçament
  A la banda nord-oest del nucli urbà, a la zona de la Ricardera
  539 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.9413
  2.31405
  443139
  4643486
  Número de fitxa
  08083 - 96
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12524-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46570
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3237341DG4433N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta rectangular, amb un cobert aïllat a l’extrem de ponent de la finca i un espai de pati posterior situat a la banda de tramuntana. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de tres vessants, amb un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta, disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars, majoritàriament emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Destaca el portal d’accés principal, amb la llinda gravada amb l’any 1769, la inscripció “JOAN FONSARÉ” i una creu patent encerclada situada al bell mig d’una franja horitzontal en baix relleu. Les finestres de la primera planta tenen els ampits motllurats, tot i que força degradats. A la segona planta s’hi obre una galeria delimitada amb una barana de ferro, i una finestra simple bastida amb pedra sense treballar i amb la llinda de fusta. La façana de ponent presenta un balcó simple a la primera planta i dues finestres bastides amb maons i amb les llindes de fusta al pis superior. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. Les cantonades estan embellides amb pedra desbastada de mida més gran.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: can Senyora, can Xutglar.

  És probable que el baix relleu horitzontal del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 168.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.