Can Tilo
Folgueroles

  Osona
  Carrer de la Ricardera, 32
  Emplaçament
  A la banda nord-oest del nucli urbà, a la zona de la Ricardera
  537 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94109
  2.31381
  443119
  4643463
  Número de fitxa
  08083 - 97
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  El revestiment de la façana principal està força degradat.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12526-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46572
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3236407DG4433N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta rectangular, amb un espai de pati situat a la banda de ponent i diversos volums auxiliars situats a la banda de migdia de la finca, amb accés també des del carrer de les Guilleries. La construcció principal està formada per dos volums adossats, amb les cobertes de teula àrab de dues vessants, els careners paral·lels a la façana principal i ràfecs de maons sostinguts amb soleres de llates i mènsules de fusta. El volum principal està distribuït en planta baixa, pis i golfes, mentre que el de ponent compta només amb dos nivells. La façana principal, orientada a tramuntana, presenta obertures rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Totes les finestres tenen els ampits motllurats. Destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb l’any 1801, la inscripció “MIQUEL BLANCH” i una figura geomètrica central en baix relleu, que inclou una flor encerclada coronada amb una creu llatina. Un dels carreus del brancal de llevant està gravat també amb una creu llatina. La finestra del seu costat té la llinda gravada amb les inicials “RF” i decorada amb una creu llatina damunt del Calvari. També destaquen les dues finestres del pis, amb els ampits emmarcats per dues clavellineres motllurades aptes per col·locar-hi torratxes. La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides, disposada de forma regular. El parament principal compta amb un revestiment arrebossat.

  El sobrenom amb el que es coneix la construcció fa referència al diminutiu del nom Cirilo. En aquest edifici, durant la celebració del Salpàs que es feia per Pasqua, el rector de la parròquia hi beneïa l’aigua i preparava la sal que s’utilitzava per beneïr les cases. Els veïns del barri de la Ricardera deixaven un càntir o una gerra d’aigua a l’entrada de la casa i, després de la benedicció, la passaven a recollir.

  És probable que el baix relleu del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 170.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.