Can Sardà
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera
  Emplaçament
  Pista que puja des de Sant Pere de Vallcàrquera fins a Can Gil. Sota el camí davant Can Vileta.

  Coordenades:

  41.72937
  2.30116
  441879
  4619965
  Número de fitxa
  08134-142
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  S'ha perdut el camí d'accés al mas.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00070
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  En queda molt poc d'aquesta edificació de planta rectangular totalment coberta per la vegetació, aquesta formada bàsicament per matoll i bardisses. Es conserven fragments d'un paredat interior de la casa on s'aprecia una factura de carreus de petites dimensions, ben escairats i disposats en filades regulars lligats amb argamassa i amb arrebossat. A prop s'entreveuen restes de murs que podien haver estat les dependències annexes d'aquest mas.

  Es troba al peu del camí que porta a Can Gil, parcialment reblerta pel sediment del mateix camí.

  Es coneix molt poc d'aquest mas, al no aparèixer en els diversos fogatges de 1497 i els del segle XV. Actualment és es troba en estat ruinós i tot i que els paraments actuals no ens aporten gaire informació segurament es tracta d'una construcció força senzilla d'època moderna, bastida en un moment indeterminat del segles XVII i XVIII. Aquesta estructura va patir importants modificacions en el moment de desdoblament de propietats i de grans reformes constructives ben datades a la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera al llarg del segle XVIII. Aquest establiment s'ha d'associar a un nucli habitat que es dedicaria a l'explotació agrícola i ramadera d'abast particular i determinat pel propi funcionament de la Riera de Vallcàrquera, ben propera a can Vileta, can Rifà i altres petits nuclis de poblament.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.