Can Rifà
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera
  Emplaçament
  Pista que puja des de Sant Pere de Vallcàrquera fins a Can Gil. Sota el camí abans de Can Grau.

  Coordenades:

  41.72913
  2.30115
  441878
  4619938
  Número de fitxa
  08134-141
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  En runes
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00067
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici en ruïnes que conserva algunes estructures dempeus. Tenia planta baixa i un primer pis. Coberta desapareguda (era a doble vessant, est-oest). Murs de pedra irregular, predominant les planes o quadrangulars (de mides diverses), lligada amb fang; cantonades diferenciades. Queden dempeus les murs nord i est; la resta està molt enderrocada. Queda alguna biga de fusta a l'interior. S'observa un tram afegit a l'est, gairebé el doble de la resta de l'edifici; també hi ha un cos afegit a l'oest. S'observa una petita finestra amb brancals de pedra. Restes d'un cos adossat al sud- est i un altre a l'oest, possiblement, eren coberts o estables.

  Es coneix molt poc d'aquest mas, tot i que el topònim Rifà o Refà si que apareix en els diversos fogatges de 1497 i els del segle XV, concretament al 1553. Actualment és es troba en estat ruinós i tot i que els paraments actuals no ens aporten gaire informació segurament es tracta d'una construcció datada del mateix segle XV, que va patir importants modificacions en el moment de desdoblament de les propietats i de les grans reformes constructives ben documentat en la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera al llarg del segle XVIII. Aquest assentament apareix associat a una petita explotació que es dedicaria a les tasques de caire agrícola i ramader d'abast local.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.