Can Ramon Maiolet Granollers

Vallès Oriental
Via del tren de Puigcerdà, 08400-GRANOLLERS
En les terrasses del Congost

Coordenades:

41.583
2.27105
439237
4603735
08096-350
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Erosionat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Difícil
Altres
Privada
Ref. cad.: 011A00091
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Ceràmica romana prop de la trinxera de la via del Nord, a la serra de l'Esquella. Sembla que hi ha algun fragment de "tegula". També es troba ceràmica romana. A la trinxera de la via del tren es veu una secció de paviment format per fragments de teula ben horitzontals. A prop s'observen aglomeracions de pedra. A la part superior un fragment de ceràmica romana tardana així com "dollia", "tegulae" i una gerreta (ESTRADA, 1993; VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1953 (VILA, 2001).

ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.