Can Ramon Sant Martí de Centelles

Osona
Pla de la Garga
Sota el mas Montpart

Coordenades:

41.75735
2.22844
435859
4623123
08224-113
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
s. XVIII
Dolent
En runes i cobert per la vegetació.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00116
Anna M. Gómez Bach

Edifici de petites dimensions situat en un petit altiplà pràcticament en runes. De la seva morfologia s'intueix que es tractava d'una construcció quadrangular de planta baixa i pis del que en resten les parets cantoneres, algunes bigues de fusta i part de teulada i les restes d'un forn. La tècnica constructiva utilitzada es centra en l'ús de la pedra local poc treballada i lligada amb morter amb una teulada a doble vessant de teula aràbiga senzilla.

La construcció d'aquest petit mas proper al mas Montpart i Can Tres Quarts (Centelles) s'emmarca en el context de reorganització del territori i l'ocupació de noves zones de conreu que tingué lloc durant el segle XVIII. Juntament amb altres masos, s'establiren en aquesta zona un conjunt de petits propietaris que bastiren petites explotacions agropecuàries, algunes de les quals encara actives. L'explotació del mas es centrava en les terres de conreu més immediates i segurament fou deshabitat i abandonat al llarg del segle XIX.

PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. Els casals del Congost, Santa Coloma. Ausa vol. I. (1968-1971).
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.