Can Puigventós Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes

Coordenades:

41.74517
2.21767
434951
4621779
08224-69
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
s. XVI
Regular
Les construccions d'època contemporània han ocultat l'estructura original del mas.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 007A00014
Anna M. Gómez Bach

Edifici de planta rectangular orientat est-oest formant un conjunt tancat de barri i dependències annexes de caire agrícola-ramader. La construcció principal presenta una coberta a doble vessant, amb una reforma al caient nord, i s'organitza en planta baixa pis i unes petites golfes. La façana principal la conforma una porta rectangular amb llindes de carreus, de grans dimensions, ben escairats i dues obertures de petites dimensions, una per pis. La porta presenta una petita teulada formada per un suport de fusta i forjat coberta amb teula. La resta de façanes també es caracteritzen per la presència d'obertures que han estat parcialment remodelades. La tècnica constructiva utilitzada té com a material constructiu la pedra de petites dimensions sense treballar o bastament treballada lligada amb morter de calç i un lleuger arrebossat a la façana sud. Les reformes del conjunt s'han realitzat amb obra, i més recentment en totxana. L'espai interior del mas presenta l'organització clàssica d'espais ramaders a la part baixa de l'estructura i la zona d'habitatge al primer pis.

Són poques les evidències escrites sobre aquest mas constituït com una modesta explotació agrícola i ramadera en una de les vessants septentrionals del pla de la Garga. La manca d'elements arquitectònics ornamentals indica un caràcter modest de l'estructura i la presència de teula com a material constructiu ens remunta la construcció a l'època moderna, segurament durant els segles XVII i XVIII, moment de construcció de la nova parròquia de Sant Miquel Sesperxes i altres masos veïns de la zona, obrint noves roturacions i nous espais de conreu en un espai, fins el moment, forestal.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.