Can Puigventós
Sant Martí de Centelles

  Osona
  Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes

  Coordenades:

  41.74517
  2.21767
  434951
  4621779
  Número de fitxa
  08224-69
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  s. XVI
  Estat de conservació
  Regular
  Les construccions d'època contemporània han ocultat l'estructura original del mas.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 007A00014
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici de planta rectangular orientat est-oest formant un conjunt tancat de barri i dependències annexes de caire agrícola-ramader. La construcció principal presenta una coberta a doble vessant, amb una reforma al caient nord, i s'organitza en planta baixa pis i unes petites golfes. La façana principal la conforma una porta rectangular amb llindes de carreus, de grans dimensions, ben escairats i dues obertures de petites dimensions, una per pis. La porta presenta una petita teulada formada per un suport de fusta i forjat coberta amb teula. La resta de façanes també es caracteritzen per la presència d'obertures que han estat parcialment remodelades. La tècnica constructiva utilitzada té com a material constructiu la pedra de petites dimensions sense treballar o bastament treballada lligada amb morter de calç i un lleuger arrebossat a la façana sud. Les reformes del conjunt s'han realitzat amb obra, i més recentment en totxana. L'espai interior del mas presenta l'organització clàssica d'espais ramaders a la part baixa de l'estructura i la zona d'habitatge al primer pis.

  Són poques les evidències escrites sobre aquest mas constituït com una modesta explotació agrícola i ramadera en una de les vessants septentrionals del pla de la Garga. La manca d'elements arquitectònics ornamentals indica un caràcter modest de l'estructura i la presència de teula com a material constructiu ens remunta la construcció a l'època moderna, segurament durant els segles XVII i XVIII, moment de construcció de la nova parròquia de Sant Miquel Sesperxes i altres masos veïns de la zona, obrint noves roturacions i nous espais de conreu en un espai, fins el moment, forestal.

  PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
  SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.