Can Carabrut Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes

Coordenades:

41.74558
2.21104
434400
4621830
08224-68
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
s.XVI-XIX
Dolent
Pràcticament cobert per la vegetació i en runes.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 007A00008
Anna M. Gómez Bach

Les restes conservades d'aquest edifici es limiten a quatre estructures formant un recinte quadrangular tancat de 0'5 m conservat, a excepció d'un dels angles de la casa de la que es conserven 2 m d'alçada. La tècnica constructiva documentada en les restes visibles és formada per pedres de petites i mitjanes dimensions, bastament treballades i reajustades amb morter. A la paret conservada es documenta un arrebossat parcial a la seva cara interna i un doble encaix per a les bigues que fa pensar que l'estructura tindria més d'un pis d'alçada. Al voltant es s'intueixen restes de murs de pedra seca que acabarien de conformar el perímetre de la casa.

L'actual construcció de can Carabrut es troba just al costat d'aquest edifici i es tracta d'una estructura de factura contemporània.

La documentació sobre aquesta casa o petita explotació és molt parca, sortint esmentat en els cadastres del segle XX. Per les seves dimensions i les restes conservades podem dir que la seva factura és d'època moderna i que la seva construcció tingué lloc cap el segle XVIII en el context històric d'ampliació i explotació de nous terrenys desforestats en aquest moment. Segurament i en relació al topònim de la construcció l'activitat principal que es realitzava era l'explotació forestal dedicada especialment al carboneig, junt a una agricultura incipient.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.