Can Capó Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes
Torrent sota Puigventós.

Coordenades:

41.74077
2.21299
434558
4621294
08224-70
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XVIII
Dolent
Molt cobert per la vegetació.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 007A00023
Anna M. Gómez Bach

Gran mas, parcialment en runes, format per un cos rectangular orientat oest-est situat sobre la roca natural sobre una torrentera. L'estructura presenta diversos cossos constructius dels que en destaca l'edifici principal i un conjunt d'annexes ramaders adossats a la façana sud agrupats a l'entorn d'un petit barri tancat. El cos central es troba format per dos pisos, dels que es conserven els encaixos de les bigues i les parets exteriors tot i que també cal destacar que han perdut bona part de la teulada. El sistema constructiu utilitzat és la pedra, de petites dimensions i poc treballada, cohesionada amb argamassa i els interiors del primer pis acabats amb un arrebossat senzill. Algunes obertures presenten signes clars d'espoliació i les dues portes conservades apareixen emmarcades amb filades de totxana indicant també diverses reparacions. Dues de les façanes presenten un arrebossat blanc exterior i algunes obertures de petites dimensions. També es conserva l'estructura del forn que es troba situat a la cuina.

Al voltant d'aquest mas es documenten els camps formant una lleugera pendent i que actualment es troben en desús. Resta encara tot un complex sistema de roturació i irrigació dels mateixos camps. El mas ha perdut el camí d'accés, tot i que es conserven traces del mateix en algun punt i en direcció a l'est.

Mas que s'hauria construït al llarg del segle XVIII, en un moment de recuperació demogràfica important i sobretot durant el segle XIX. Una referència a aquest mas la trobem al 1922, segurament poc després el mas passà a ser abandonat i les terres es deixaren de conrear. El seu difícil accés propiciaren la seva desocupació i actualment resta en runes.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.