Can Plantada Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Montmeló s/n, 08400-GRANOLLERS
Plana agrícola de Palou, a la carretera de Montmeló, al costat del Camí Ral

Coordenades:

41.57603
2.2791
439902
4602956
08096-114
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. M-06
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 016A00024
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Masia situada en zona rural al costat de la carretera de Montmeló. Està formada per cinc cossos de diferent alçada. El principal d'aquests consta de planta baixa, pis i sotacoberta. En la façana té una portalada d'arc de mig punt. Els d'ambdós costats són de planta baixa i pis. En el costat de Ponent, hi ha un cos de planta baixa i sotacoberta. El conjunt es completa amb un darrer cos de planta baixa. Totes les edificacions estan cobertes amb teula àrab a dues vessants i acabades amb un senzill ràfec (CUSPINERA et alií, 2001). Al davant de la façana hi ha una era.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-06

Casa de pagès abans coneguda com a can Xofre, doncs va ser construïda per la família Xofre o Jofre, després de la guerra del francès, ja que la seva amb el mateix nom fou destruïda. Més tard s'anomenà l'indret "la casa cremada". Després la compraren els Plantada, que alhora la vengueren aviat als Cladelles. El primer Cladelles, en Pere hi entrà de masover i després de vuit o nou generacions hi trobem encara els seus descendents, coneguts per en Plantada (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.