Can Nonell Tiana

Maresme
Passeig de la Vilesa, 9-11

Coordenades:

41.4802
2.26853
438931
4592324
08282-70
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XX
1915
Ramon Maria Riudor Capella
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 70) 17/07/2002
IPA 9175
Fàcil
Residencial
Privada
9025803DF3992E0001LJ
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil amb planta rectangular, formada per uns baixos i dos pisos. Coberta per una teulada de dos vessants. Un cos de planta quadrada situat a la part esquerra de la façana, forma una terrassa a la seva part superior. El conjunt participa de les característiques generals de moltes de les construccions d'aquest eixample: presenta un jardí que envolta l'edifici i un ampli voladís de la teulada sostingut per mènsules de fusta. Sobre la façana destaca l'esgrafiat d'elements florals situats a la part superior. [Veure fitxa: Construccions de l'Eixample de Tiana]. La casa consta de planta baixa, dues plantes pis i un semisoterrani. La façana principal es caracteritza pel joc dels dos volums, creant un esglaonament tant en pla com en vertical. De la coberta, són destacables les teules esmaltades de color verd i l'ampli voladís sostingut per mènsules de fusta.

Obra popular.

L'arquitecte municipal Ramon Maria Riudor Capella la projectà el 1915. Enric Redon Guitart va ser el seu primer propietari. Entre 1922 i 1923 la va vendre al senyor Nonell.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.