Can Meranges Granollers

Vallès Oriental
Plaça de l'Oli 5, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60861
2.28758
440639
4606567
08096-152
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1930-40
Al nucli antic de Granollers
Bo
En la dècada de 1970 es malmeté la façana de la planta baixa de la plaça de l'Oli i recentment ha estat pintat el revestiment de la planta baixa amb un color diferent a la resta (CUSPINERA et alií, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-073
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15305DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici d'habitatge, entre mitgeres, de planta quadrangular que fa cantonada, amb pati interior. Ocupa dues parcel·les medievals, consta de planta baixa i tres plantes pis. Les façanes són planes i estan coronades mitjançant un entaulament - barana massissa. La cantonada queda emfasitzada per sengles balcons que contenen cinc buits en la planta primera i tres en la segona, amb la barana de la coberta emfasitzada per fines impostes ceràmiques. El conjunt el podem emmarcar dins el llenguatge racionalista de la dècada del 1930 (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-073

Sembla que a la casa també li deien cal Miro (abreviatura d'Edelmiro) (informació oral del Sr. Eustaqui Canals). La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.