Can Palaus / Can Gui Granollers

Vallès Oriental
Plaça dels Cabrits 6-8 - Carrer de Sant Roc 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60859
2.28788
440664
4606565
08096-153
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1930-40
Bo
Arc de porxos E-W rehabilitat i reintegrat en el disseny interior de la sabateria (comunicació Museu de Granollers)
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-025
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15311DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres en cantonada que consta de planta baixa i tres plantes pis. La coberta és plana i està limitada per una barana massissa. També són planes les façanes, arrebossades i composades segons un o quatre eixos amb buits protegits amb persiana enrrollable. Destaca una balconada a la cantonada del primer pis, protegida per una barana d'obra i ferro. La horitzontalitat queda reforçada per unes fines impostes a nivell de forjat i per la cornisa - barana, donant-li un cert caràcter racionalista (CUSPINERA et alií, 2001). En fer obres s'ha descobert al seu interior restes d'època medieval i/o moderna, ja que l'edifici es va aixecar aprofitant estructures anteriors.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-025

En Joan Guiu Houles era francès i pronunciava el seu cognom sense la U final, forma que quedà també de nom en aquesta casa (GARCIA-PEY, 1990). També s'havia can Farrasset, una sastreria que tenia dos portals, un a la plaça de l'Oli, davant d'on hi ha la farmàcia Parera i l'altre al carrer de Santa Elisabet. Allà, el dia del ball de donzelles els músics, els "serenos" i els sarauistes travessaven la botiga, on als petits dansaires els donaven grapats de confits i caramels. Garrell (1960) explica que això era així perquè la casa estava feta en uns porxos públics i, per tant, es feia recordant d'aquest dret comunal sobre l'espai ocupat actualment per la casa.. En una època posterior a la relatada per Garrell aquesta casa es donava el pa de pessic als nens el dia del ball de donzelles. Els petits entraven per una porta, agafaven el dolç bocí i sortien per l'altre. (informació oral del Sr. Eustaqui Canals).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell. SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.