Can Grivé Granollers

Vallès Oriental
Carrer Nou 12, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60709
2.28754
440634
4606398
08096-150
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1930-40
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-068
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular entre mitgeres, en cantonada, Consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula àrab. La façana és plana i està arrebossada i pintada. Es composa simètricament segons tres eixos marcats per la verticalitat dels buits. En el centre del primer pis destaca una tribuna de planta pentagonal de costats desiguals que enllaça amb sengles balcons a banda i banda, protegits aquests amb barana de ferro decorada per dibuixos geomètrics de llenguatge noucentista (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-068

Martí Grivé, era natural de Granollers i fou el primer bisbe de Perth a Austràlia (BAULIES, 1965). .Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986)..

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,