Can Fàbregas de Baix Tiana

Maresme
Plaça de l'Ajuntament o de la Vila

Coordenades:

41.48185
2.26879
438954
4592507
08282-60
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Popular
XIV
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 32) 17/07/2002
IPA 9188
Fàcil
Residencial
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil malmès per les construccions posteriors, especialment per un annex col·locat sobre la façana, i perpendicular a la mateixa, de manera que de la construcció inicial només en resta la meitat. Es tracta d'una construcció de dues vessants a la coberta, i el carener perpendicular a la façana. Malgrat el mal estat de conservació, la construcció destaca per les dues finestres gòtiques amb els brancals i els llindars de pedra, així com les llindes treballades en forma d'arc conopial. Encara que pintada, es pot observar a la façana la porta adovellada amb pedra, d'arc de mig punt. [Posteriorment, s'han realitzat en la façana altres obertures: una porta a l'esquerra]

També o trobem com a Can Sentromà de Vila.

Fa anys que l'Ajuntament de Tiana va adquirir l'edifici en qüestió per tal d'instal·lar-hi la biblioteca pública. Les obres no ha estat iniciades, ni es preveu que es pugui fer en un termini breu.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.