Cal Sastre Oristà

Osona
c Mn. Riba Pont, 77. Nucli urbà de la Torre d'Oristà. Oristà

Coordenades:

41.95635
2.05293
421512
4645364
08151-121
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23273
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 61001DG2415S
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Sastre és una casa situada a la part alta del carrer Mossèn Riba Pont, al nucli de la Torre d'Oristà. Concretament es troba situada en una petita placeta uns metres al sud de l'església de Santa Maria de la Torre, on el carrer es bifurca, de manera que cal Sastre té tres de les quatre façanes exemptes, ja que la principal dóna a la placeta i les laterals a les dos continuacions del carrer Mossèn Riba Pont, una a la dreta ascendent i l'altre a l'esquerra descendent.
Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions, de planta baixa i primer pis, bastida amb murs de càrrega de maçoneria de pedra parcialment arrebossats, amb les cantonades diferenciades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al nord, presenta a nivell de planta baixa, un portal emmarcat amb pedra treballada i la data de 1762 junt amb una creu inscrits a la llinda i una finestra emmarcada amb pedra treballada repicada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada i ampit motllurat, una amb la pedra repicada i l'altra amb una inscripció a la llinda envoltant una creu en relleu on es llegeix "AVE MARIA DOMINGO RIBERA ME FESIT"
A la façana est s'observa una cantonada diferenciada integrada al mur i una única obertura, emmarcada amb brancals de pedra bisellada, llinda de fusta i ampit de pedra.
La façana oest té tres obertures, dues finestres emmarcades amb pedra treballada repicada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. També és destacable la llosa de grans dimensions que hi ha integrada al mur.

Segons fonts orals, a la casa hi vivia i hi treballava un sastre a principis de segle XX, el que hauria donat el nom a la casa.

Cal Sastre fou edificada durant la segona meitat del segle XVIII, tal com ho recorda una llinda d'una finestra de la façana principal, datada l'any 1762 i on hi ha la inscripció amb el nom de DOMINGO RIBERA. Aquest mateix personatge es documenta l'any 1782 en una llarga carta enviada al bisbe de Vic per obtenir la categoria de parròquia per a la Torre d'Oristà.

ORDEIG, Ramon (1995). Oristà i la seva història. Ajuntament d'Oristà i Caixa Manlleu.
Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.