Cal Ros de Baix Casserres

  Berguedà
  A ponent del terme municipal
  Darrera Cal Ros, carretera de l'Espunyola
  662

  Coordenades:

  42.01308
  1.82055
  402340
  4651901
  08049-108
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Contemporani
  Popular
  XIX
  1816
  Regular
  Com a masia està enrunada i com a jaciment per excavar.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08048A00400131
  Jordi Montlló Bolart

  Cal Ros de Baix són les runes d'una masia cremada l'any 1994, de les quals resten en peu les quatre parets perimetrals (la façana sud principal només en part), a una alçada totes elles d'uns 2,20 metres. Les fotografies i informació facilitada indica que la masia fou construïda el mateix any que Cal Ros (1816) i amb la mateixa planta i amb planta baixa i dos pisos. En una fotografia de la casa s'observa la coberta de teules àrabs a dues aigües, bigues de fusta i façanes de grans pedres amb carreus cantoners. Les obertures segurament eren senzilles amb llindes de pedra i la porta sembla que era d'arc rebaixat.
  Al nord de les runes hi ha un petit cobert de planta baixa i 4 metres d'alçada, amb coberta de fibrociment a una aigua, bigues de formigó i parets de pedra amb cantoners de rajols.

  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
  Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Casa de Font dels Ardis".
  Els focs de l'any 1994 la van cremar

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).