Cal Moixó Puig-reig

Berguedà
El Soler de Jaumàs
Al km 58 de la c-1411a agafar ctra. de Viver, camí cap al Soler Jaumàs i continuar direcció N-W

Coordenades:

41.96419
1.84135
403989
4646449
08175-242
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Recentment rehabilitada
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A010000820000HY
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès de dimensions considerables que conserva la tipologia i característiques constructives tradicionals. És una construcció molt homogènia, aixecada sobre un desnivell del terreny, davant d'un torrent. Consta de planta baixa més dos pisos i sotacoberta. Una de les entrades a la casa és pel segon pis, a través d'un pòrtic, mentre que hi ha una altra entrada a la primera planta i un tercer accés per la planta baixa. Els murs són de pedra sense arrebossar, la coberta és de teula àrab a dues vessants amb ràfec de tres filades mixtes. La façana est té una distribució d'obertures perfectament regular a cada planta. Les finestres estan emmarcades amb maó, ja sigui amb arcs rebaixats o bé plans, i el portal es fet també d'arc rebaixat de rajol pla. Al davant té un pati obrat modernament. Al costat nord-est té un cobert fet de maó sobre base de pedra i un altre cobert més modern.

El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest element

Era una masoveria del Soler Jaumàs que, per la tipologia constructiva, es podria datar al segle XIX. Recentment ha estat rehabilitada per destinar-la a turisme rural.

GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 3.06