Cal Miquelet Oristà

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
A 4700 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'300

Coordenades:

41.9176
2.04618
420905
4641067
08151-60
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23210
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00024
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Miquelet o el Miquelet és una masia situada a la vall de la riera Gavarresa, al sud-est de la masia Rocaguinarda i a l'oest de la masia Mallorca, situada en un punt elevat a l'altre banda de la riera.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal i diverses estructures als laterals. El volum principal, de planta baixa, primer pis i golfes està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra petita, amb carreus treballats emmarcant les obertures i delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant una ampliació. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est presenta a nivell de planta baixa, dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i un portal al centre, emmarcat amb pedra motllurada i la inscripció MIQUEL 1691 AVLIVA junt amb l'anagrama d'Ave Maria i una representació del Mont del Calvari a la llinda. Al primer pis hi ha tres obertures emmarcades amb pedra bisellada: dues finestres i un balcó amb la data de 1782 inscrita a la llinda. A les golfes hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, essent les dos centrals reformades.
La façana sud-oest té adossada una antiga estructura d'ús agropecuari que s'ha habilitat com a part de l'habitatge que ocupa tot el nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra motllurada i a les golfes una emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana nord-oest, parcialment coberta d'heura, presenta sis finestres disposades irregularment, tres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i tres de reformades.
A la façana nord-est hi ha un cobert adossat que ocupa el nivell de planta baixa. A la resta de la façana s'observa una única obertura, emmarcada amb pedra bisellada, que conserva una creu a la llinda que formava part d'una inscripció, actualment esborrada.
A pocs metres de l'edifici es conserva un pou de pedra, situat en un punt força humit envoltat de bosc i més enllà, ja a tocar de la riera Gavarresa, hi romanen les restes del molí del Miquelet, descrit en una fitxa individual.

Tal com indica la llinda del portal principal, cal Miquelet va ser construïda a finals del segle XVII, amb reformes i ampliacions posteriors. Probablement agafà el nom del propietari que la va fer edificar, Miquel Auliva.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.