El Solerot Oristà

Osona
Sector est del terme municipal
A 2100 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 0'800

Coordenades:

41.94272
2.12807
427724
4643784
08151-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 005A00006
Jordi Compte i Marta Homs

El Solerot es troba situada a l'extrem est del terme municipal d'Oristà, al sud de Sant Salvador de Serradellops, a tocar del terme municipal de Muntanyola. Es tracta d'una masia de planta rectangular formada per planta baixa i un pis amb teulada de doble vessant i aigües a les façanes principal i posterior. Els murs de càrrega estan construïts amb maçoneria de pedra irregular amb morter i presenta alguna cantonada diferenciada integrada fruit de les ampliacions al llarg del temps. A la part oest hi ha un cos adossat de moderna construcció.
La façana principal, orientada al sud, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra amb l'anagrama IHS picat modernament. Antigament el coronament era amb una llinda de fusta. Flanquegen el portal tres finestres, dues a la dreta i una a l'esquerra emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis s'hi obren quatre finestres: la de sobre el portal està emmarcada amb ampit, brancals i llinda de pedra treballada; dues estan emmarcades amb maó i llinda de fusta i una altra, a l'extrem esquerra, és de nova construcció.
A la façana est domina un cobert d'obra adossat que sobresurt perpendicularment. A la façana s'hi obren dues finestres: una emmarcada amb pedra a la planta baixa i una amb brancals de maó i llinda de fusta al primer pis.
Davant la façana nord hi ha diverses estructures agropecuàries adossades: corts, coberts, etc. A la façana s'hi obren tres finestres al primer pis i la façana oest, que forma un queixal, hi ha dues finestres.

La tercera imatge s'ha extret del fons fotogràfic municipal d'Oristà.

Tot i no trobar documentació de la masia, es pot considerar, per tipologia constructiva, que va ser construïda el segle XVIII, i ampliada i reformada posteriorment.