Cal Mestre Jaume Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 9
Al bell mig del carrer, prop de les escales que donen accés a la plaça Nova
532m

Coordenades:

42.01581
2.23603
436745
4651814
08215-29
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1687
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6820213DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular reformat, amb pati posterior i un accés secundari des del carrer de la Vinya. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb una successió de mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a llevant. La composició de la façana és perfectament simètrica, amb dues obertures per planta alineades verticalment. Totes les obertures són rectangulars i estan emmarcades amb el mateix revestiment arrebossat que cobreix la resta del parament. Cal destacar el portal d'accés principal, que conserva la llinda plana monolítica original. Està decorada amb una motllura rectilínia a la part inferior i gravada amb l'any 1687, amb una creu llatina central damunt del calvari. A planta primera destaquen dues finestres balconeres protegides amb unes destacables baranes de ferro treballat. Les obertures de les golfes es corresponen amb dues petites finestres simples. El parament principal presenta un revestiment arrebossat i pintat de color lila, en contrast amb el color verd clar de les baranes, la reixa de la finestra de la planta baixa i els muntants de les finestres.
A la part posterior de la finca, amb accés des del carrer de la Vinya, hi ha un volum rectangular organitzat en un sol nivell i amb la coberta de teula àrab. Compta amb una obertura rectangular de grans dimensions i està arrebossat i pintat amb els mateixos colors que el volum principal, incloent-hi la porta de ferro. Cal destacar les franges horitzontals de maons, a mode decoratiu.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Cabanes, casa Emília Anglada i Xabier Eizaguirre.

Inicialment, la casa era coneguda amb el nom de can Cabanes en referència al cognom de la família que hi residia. A finals dels anys 40 del segle XX s'hi va establir la família d'en Jaume Anglada i Rodellas, mestre republicà i poeta procedent de cal Cabo de la Gleva. Així doncs, des de mitjans del segle XX, l'edifici es coneix amb el nom de cal Mestre Jaume. El sr. Jaume donava classes al jovent voltreganès en aquest mateix edifici entre els anys 50 i 60.
L'any 2011, l'edifici fou pintat amb els colors que llueix actualment.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 36, 120.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 04.02.EA.