Cal Fuster de la Plaça
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer Abat Escarré, 35
  143

  Coordenades:

  41.43888
  2.01051
  417336
  4587951
  Número de fitxa
  08158 - 316
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Totalment reformada
  Protecció
  Legal
  BPU. H14-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  7482108DF1878A
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici de dos cossos entre mitgeres per la seva banda oest i amb façanes al carrer Abat Escarré, la plaça.de l'església i Mossen Rull. És de planta troncocònica. Es desenvolupa en tres alçades per tal d'aprofitar el desnivell. Les cobertes varien segons el cos encara que la major part són amb teula rodona, encara que també presenta una terrassa a la cantonada de la plaça. La composició de les façanes tendeix a l'horitzontalitat ja que les obertures són força amples. Totes les obertures són de llinda plana excepte un gran balcó ampitador que dona a la plaça i que està cobert amb arc rebaixat. El tancament d'aquesta és amb fusteria de llibret i frontó decorat.

  El 1791 era can Fuster de la Plaça i hi viva Francesc Bonàs Rabella. Una branca dels Bonàs del Papiol de Baix vivien a la finca que ara es coneix com can Ramon de la Tenda. Eren fusters i a mitjan segle XIX la casa es coneixia com a a can Fuster de la plaça (Ahicart, 2019). Cal Ramon de la Tando, el Ramon Grau, del Pla de Cabra va arribar al Papiol a mitjan segle XIX, primer va viure al carrer Major i després al del Ferrocarril (actual Abat Escarré) tocant a la plaça (Ahicart, 2019).
  El diumenge 3 d'agost de 1947 s'hi van inaugurar les instal·lacions per l'aigua corrent del Papiol.
  El primer dipòsit tenia una capacitat de 200.000 l., i tenia la funció d'emmagatzemar l'aigua i fer-la arribar a la xarxa distribuïdora de l'aigua per a totes les cases del poble.
  L'any 1944 es col·loca la primera pedra del dipòsit d'aigua a la plaça del castell, abans plaça dels màrtirs. Es va batejar amb el nom de Santacana, i un segon que es va fer 18 anys més tard, se'n va anomenar de Sant Antoni, i es va col·locar al seu costat.
  El dia de la inauguració van assistir Fernando Serrano, en representació del governador civil, Lluís Urpí, com a canonge pel Bisbat, i que abans havia estat vicari de la parròquia del Papiol, Mn. Magí, i autoritats locals i alcaldes dels pobles veïns. El Cor La Perdiu va oferir una cançó i els propietaris del castell, un banquet a les autoritats assistents.
  L'any 1965 es construeix un segon dipòsit a la plaça (Faura Arís, 1996).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
  Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.