Cal Feliu Puig-reig

Berguedà
Cal Feliu
Al km 58 de la C-1411a carretera de Viver, trencall a cal Feliu i seguir pel camí uns 400 m al nord

Coordenades:

41.96352
1.86865
406250
4646345
08175-258
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
XVII-XIX
Bo
Legal
BCIL
sí, IPA 3679
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A009000560000HZ
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Masia d'estructura completament irregular, actualment amb les parets arrebossades i pintades de blanc, que ha quedat envoltada per un gran complex d'instal·lacions agropecuàries. A partir d'un nucli originari que podria ser força antic, ja que consta de murs molt sòlids fets amb carreus perfectament tallats i regulars, la casa s'anà ampliant pel cantó de ponent i de migdia, on s'afegí un nou cos que deixà a l'interior el primitiu portal adovellat. Ja a la segona meitat del segle XIX (segons les inscripcions) al costat nord-est s'hi van adossar nous cossos corresponents a dues tines i altres coberts. La coberta de la casa és a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal i amb el ràfec molt pronunciat. La façana principal no presenta elements d'interès, ja que les obertures de la planta superior són modernes. A la façana oest es conserva un arc de mig punt de dovelles, actualment tapiat. L'interior de la casa conserva l'estructura constructiva tradicional a la planta baixa, amb diferents voltes de pedra, mentre que la planta superior ha estat reformada modernament. A l'entorn de la masia es conserva un cobert de pedra, amb obertures emmarcades amb maó, i una era feta amb grans lloses de pedra.

Inscripció a la llinda d'una finestra lateral: 1703. Inscripció en una dovella tapiada: 1773. Inscripció al portal d'entrada: Martí Faliu 1853.
Inscripcions als carreus de les construccions de les tines: 1878, 1871

Al segle XVII aquest mas consta com a propietat i jurisdicció de l'Orde militar dels Hospitalers, i algunes de les llindes de la part més antiga de la masia porten grabades les dates 1689 i 1692. Al llarg dels segles XVIII i XIX la casa s'engrandí, tal com testimonien les diverses inscripcions en llindes. Entorn de 1980 es construí la casa nova, a pocs metres de l'antiga masia.

SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982
SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982
GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 3.08
VV.AA. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.