Cal Dragó
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 43
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, davant de la plaça de l'1 d'Octubre
  549 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93864
  2.31819
  443480
  4643188
  Número de fitxa
  08083 - 134
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12511-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46558
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3533403DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un cos adossat a la banda de migdia i un espai de pati posterior amb accés des de l’avinguda de l’Atlàntida, 7. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, exceptuant un portal d’arc rebaixat de grans dimensions, amb l’emmarcament arrebossat. Les finestres tenen els ampits motllurats. Destaca el portal d’accés principal, que presenta la llinda gravada amb l’any 1720 i un baix relleu rectangular decorat amb una creu llatina coronada amb una sanefa de dents de serra i l’any 1952. Al pis, damunt del portal, hi ha dues finestres geminades que comparteixen brancal i una clavellinera motllurada apta per col·locar-hi una torratxa. Al seu costat hi ha una finestra tapiada i amb la llinda gravada amb la inscripció “N·MLL”. Les finestres de les golfes compten amb porticons de fusta amb espiells rectangulars, i una d’elles té la llinda gravada amb l’any 1799. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides i alguna reparació efectuada amb maons. El parament principal compta amb un revestiment arrebossat.

  A principis del segle XX, la casa fou la seu d’una petita botiga on es venien vins, licors i alguns comestibles. Al mateix temps fou el primer establiment del poble en vendre medecines. El sobrenom amb el que es coneix la construcció procedeix d’un antic estandant que coneixia l’ofici de menescal.

  És probable que el baix relleu rectangular del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou. Tenim constància que l’any 1952, coincidint amb la data de reforma present a la llinda del portal, els propietaris dels immobles del poble que encara no havien regravat els símbols religiosos a les seves llindes van rebre un ultimàtum de les autoritats (Morató et al., 2000: 163).

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 74.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 19.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 163, 178, 180.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.