Cal Ferrer de Baix
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 42
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, a la placeta de cal Turu
  547 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93884
  2.31741
  443415
  4643211
  Número de fitxa
  08083 - 133
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12516-I (llinda portal oest) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46562
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3534712DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un cos adossat a la banda de tramuntana, un espai de pati i volum aïllat tancant la parcel·la. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Les finestres tenen els ampits motllurats. Destaca el portal d’accés de la banda de ponent, de menors dimensions i amb la llinda gravada amb la inscripció “AVE Maria” inserida dins d’una cartel·la rectangular motllurada i decorada amb motius geomètrics. Aquesta obertura compta amb un petit arc de descàrrega superior, bastit amb maons disposats a sardinell. Disposat entre les dues finestres del pis hi ha un plafó rectangular emblanquinat, que presenta una orla esgrafiada ornamentada amb motius florals i vegetals, dins la qual hi ha una sèrie d’estris i eines relacionades amb l’ofici de menescal i ferrer (enclusa, ferradures, martell...). Fins i tot s’observa una pota de cavall, entre d’altres elements. La finestra que emmarca el plafó per la banda de ponent presenta l’intradós decorat amb motius geomètrics i florals. De les golfes destaca una petita galeria oberta a l’exterior mitjançant una gran obertura rectangular, delimitada amb una barana de fusta. La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides disposada en filades regulars, amb petites pedres que ajuden a regularitzar el parament.

  La casa va ser la seu de la segona ferreria que hi havia al poble de Folgueroles. Segons l’esgrafiat de la façana, aquesta ferreria estava instal·lada a la construcció com a mínim des de finals del segle XVIII, tot i que la data també es pot referir a la construcció de l’edifici. El topònim es deu al fet que l’altra ferreria estava situada a la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, situada al capdamunt del carrer Major. L’esgrafiat de la façana principal fou restaurat a principis del segle XXI. En l'actualitat, l'edifici és la seu d'una peixateria.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 92.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 200.

  NOIS I NOIES DE CS (2013). “Els nostres esgrafiats”. La Falguera nº 39, p. 38.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.