Cal Domingo Rellinars

  Vallès Occidental
  Raval, 23 o Carrer de Sant Domènech, 7
  Raval
  346

  Coordenades:

  41.63584
  1.91026
  409237
  4609919
  08179 - 27
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XVIII
  1797
  Bo
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  9300003DG0190S0001YA
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Cal Domingo està format per dues construccions: una casa entre mitgeres de planta rectangular i una edificació aïllada als quatre vents.
  La casa consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana està arrebossada i les obertures es distribueixen sense cap ordre pre establert. Damunt la porta d'accés, d'arc escarser, destaca una pedra amb la data de 1797 i la inscripció mig tapada pel balcó construït a posteriori, on es pot llegir: "Casa de Domingo".
  La construcció als quatre vents és de caràcter laboral, relacionada amb el conreu de la vinya i del camp, amb una tina o cup. Té una planta baixa i una planta superior i la coberta és un vessant. Els paraments són de paredat vist sense arrebossar. Les cantoneres estan fetes amb pedra treballada. A la façana frontal s'hi han fet afegitons sense tenir en compte la tipologia constructiva de l'edifici.

  L'Ajuntament creà la denominació de Raval com a carrer únic basant-se en el padró d'habitants de l'any 1888 i seguí la seva enumeració per les cases de pagès que integraven el poble a finals del segle XIX.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
  MORENO, M. Dolors (1997). Les masies de Rellinars; dins XVIII Ronda Vallesana. Unió Excursionista Sabadell, pp. 73 - 81.