Cal Massana Rellinars

  Vallès Occidental
  Raval, 35
  325

  Coordenades:

  41.63709
  1.90874
  409112
  4610059
  08179 - 28
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  XVIII-XX
  1750
  Bo
  Molt ben arreglada i ben conservada.
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  9202803DG0190S0001PA
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Cal Massana és una propietat que s'alça en una llengua de roca del vessant esquerre de la Riera de Rellinars on s'aixeca el nucli antic del municipi (Raval). Es tracta de dues construccions principals i annexos de caire complementari closos, amb una entrada de doble batent, a ponent. El volum principal és una construcció de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lela a la façana principal, orientada a sud-est. L'entrada és a la primera planta i s'accedeix per la façana de llevant superant el desnivell del terreny retallant la roca natural. Els paraments són arremolinats i pintats de blanc.
  Al costat mateix hi tenim una altra construcció, que per les característiques constructives sembla més antiga. Es troba encastada directament a la roca, que ha estat retallada verticalment per encabir-hi les dependències de treball, com les premses, el celler o el cup. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a ponent, en paral·lel a la façana de la construcció principal, quedant entre les dues una galeria, en part coberta, que comunica l'entrada amb un pati posterior, on hi ha l'accés a un dels cups. L'altre cup o tina, està adossat a la construcció principal i també s'hi accedeix per aquesta galeria. Els paraments d'aquest segon volum són de paredat vist.
  Un tercer volum s'ubica entre les dues construccions i el límit sud de la propietat. Es tracta de dependències destinades a bestiar. És de planta rectangular amb coberta a dues aigües i amb diferents alçats, adaptats a l'orografia. La planta superior era la porquera i la inferior el femer, amb volta de pedra tosca. A la part posterior del nivell de la porquera i ha una mica de cobert i l'antiga era.

  L'Ajuntament creà la denominació de Raval com a carrer únic basant-se en el padró d'habitants de l'any 1888 i seguí la seva enumeració per les cases de pagès que integraven el poble a finals del segle XIX.

  El 1750 és l'any que figura en el cadastre.
  Els actuals propietaris la van adquirir a principis de segle a la família Monfort.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
  MORENO, M. Dolors (1997). Les masies de Rellinars; dins XVIII Ronda Vallesana. Unió Excursionista Sabadell, pp. 73 - 81.