Cal Cigala Puig-reig

Berguedà
Cal Cigala
A la ctra. BV-4131 (Puig-reig/Casserres) prop del km 12 camí en direcció S-E i després nord i est.

Coordenades:

41.99056
1.87867
407120
4649336
08175-264
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A012000400000HL
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès que ha conservat la volumetria de la construcció originària tradicional. És una edificació petita i senzilla, de planta rectangular, feta amb murs de pedra que han estat arrebossats. La coberta és de teula àrab a dues vessants i ràfec de tres filades mixtes a tot el perímetre. Els tancaments són de fusta amb algunes obertures amb brancals de maó vist i altres, a la façana lateral, amb brancals de pedra i escopidors. Té una petita tina adossada a la façana nord, amb les típiques escales per accedir a la part superior. Al costat de ponent té un petit pati tancat i, a la façana de migdia, té adossat un petit cos de planta baixa a pedra vista.

Una de les moltes masoveries construïdes en els temps de prosperitat del s. XVIII.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 2.01