Cal Barret Rellinars

  Vallès Occidental
  Veïnat de Les Codines
  321

  Coordenades:

  41.64036
  1.90614
  408900
  4610425
  08179 - 2
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  9006502DG0190N0001WE
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Cal Barret és una casa de pagès situada al barri de Les Codines per sota de La Creueta. Està construïda en part aprofitant una codina amb desnivell cap a l'horta que la propietat té al davant mateix. El seu accés es fa pel camí que porta el nom de la casa. Es compon d'un edifici principal, més gran, de planta rectangular, planta baixa i pis, amb el cobert a dues aigües, de teula àrab i el carener paral·lel a la façana principal. Al davant hi ha l'era i un seguit d'edificis que en el seu moment feien funció de pallissa, tina i corts. Actualment estan rehabilitades com a garatge i dependències adaptades a la vida moderna. L'accés al pati interior es fa a través d'una porxada. La façana principal orientada al sud, està formada per una composició simètrica de les seves obertures, a partir de tres eixos de verticalitat. L'eix central el compon la porta d'accés i una finestra a la planta pis. Les obertures dels eixos laterals estan tancades amb finestres de porticons. La façana de ponent ha estat reformada amb l'obertura d'una porta amb marquesina que sembla actualment independent de la resta de l'edifici. Els paraments són de pedra, arrebossats, llisos i pintats per la casa principal i de pedra vista per la resta dels edificis.

  Tant a l'ICGC com en el Catàleg de Béns a Protegir de l'Ajuntament (2014) està mal ubicada.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.