Can Felip Neri Rellinars

  Vallès Occidental
  Av. Vacarisses, 10-12
  369

  Coordenades:

  41.63481
  1.91125
  409318
  4609803
  08179 - 3
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  9399302DG0099N0001QD
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Can Felip Neri és una masia situada al Serrat de Dalt. L'accés es pot fer des de la carretera
  B-122 que va de Terrassa a Rellinars, en el PK. 15, a mà esquerra, entrant per la plaça del Serrat, o bé pujant pel carrer de Navarcles. La casa està formada per diferents construccions, de volums variables, fruit de reformes i d'ampliacions en llarg del temps. Aprofita el desnivell del terreny, fonamentada parcialment damunt de la roca. Cada cós i cada volum disposa d'una coberta pròpia. Els paraments són de pedra vista, rejuntada amb morter de calç i cantoneres de carreus de pedra més ben treballada. L'edifici probablement originari és el que està orientat al sud-est, amb coberta a dues aigües, de teula àrab i el carener paral·lel a la façana principal. De falsa planta baixa i pis (tres plantes per la façana nord-est), amb un pati interior tancat per un mur perimetral de pedra amb l'era al davant. El portal d'entrada, de dues fulles, muntants arrebossats i arc escarser amb un plafó ceràmic (5 rajols per 2) amb el nom de la casa. A mà dreta, un rajol de les mateixes característiques amb el número 10. Per sobre mateix hi ha un finestral amb balcó i barana de ferro simple. D'altres finestres estan decorades amb llinda, muntants i ampit de pedra de travertí. A la coberta, hi ha diversos fumerals, simples. Modernament, a la façana orientada al nord-oest s'hi ha afegit el darrer volum que consisteix en una entrada de garatge i un cobert a la planta superior. Des de l'era, s'accedia a la tina.

  Destaca el bon estat de conservació de l'era, de planta rectangular, construïda amb cairons, decorats majoritàriament amb les clàssiques ditades realitzades amb l'índex, dit del cor i l'anular, a excepció de l'extrem del carrer que baixa cap a Cal Pastoret, on els cairons tenen decoracions a base de quatre ditades formant una diagonal (en aquest cas emprant també el tres dits anteriors a més a més del menovell).

  Als anys 1975 s'hauria iniciat una reforma total de l'edifici per acomodar-lo a les necessitats actuals.