Ca l'Arola Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector nord del nucli urbà
Carrer de la Bassa, 2, 08274 (Sant Feliu Sasserra)

Coordenades:

41.93451
2.00102
417182
4642988
08212-97
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII
Bo
L'edifici conserva l'estructura i els elements originals, ja que només es denota una ampliació en alçada a nivell de golfes.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 61224DG1494N
Jordi Compte i Marta Homs

Ca l'Arola està situada al sector nord del nucli urbà en el punt on comença el carrer de la Bassa i acaba el carrer Sant Pere Almató.
Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular amb un cos adossat a la part posterior. Consta de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb restes d'arrebossat en algunes parts, i estan delimitats per cantonades diferenciades.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta una composició simètrica d'eix vertical vertebrada a través d'un gran portal emmarcat amb pedra. A l'esquerra de la porta hi ha una finestra, també emmarcada amb pedra. Al primer pis s'hi obren també dues obertures, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat sobre la finestra de la planta baixa i un balcó emmarcat amb pedra bisellada sobre la porta principal. A les golfes es repeteix l'estructura amb dues finestres emmarcades amb pedra, en aquest cas de menors dimensions.
La façana nord-oest presenta únicament dues obertures, una al primer pis i de menors dimensions a mode d'espitllera a la planta baixa, ambdues emmarcades amb pedra. A la part superior de la façana es pot observar la diferència del parament de la casa fruit d'una ampliació en alçada.
A l'esquerra d'aquesta façana i per tant a la part posterior de l'edifici hi ha el cos adossat, amb murs de càrrega de maçoneria de pedra i teulada a una vessant. En aquest cos hi ha només una porta a la que s'accedeix a través de diversos graons de pedra. A la llinda de la porta hi ha inscrita una data, que tot i no ser llegible completament sembla indicar una data del segle XVII.

Construïda durant la segona meitat del segle XVII, ca l'Arola té un passat lligat estretament a la indústria tèxtil. Al llarg dels últims segles la família Arola havia tingut diversos telers, que es van ubicar a diversos punts del poble en moments diferents. Actualment ja no es conserva la maquinària que formava part d'aquestes petites fàbriques.

PLANES, J A, Teixir i traginar. De la manufactura tradicional a la periferització industrial. El Lluçanès segles XVIII XIX. Centre d'Estudis del Lluçanès, 1997.