Ca l'Adjutori
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer del Carme, 1
  130

  Coordenades:

  41.43931
  2.01295
  417541
  4587997
  Número de fitxa
  08158 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Any
  1711
  Estat de conservació
  Bo
  Tot i haver estat reformada recentment, la casa, ha preservat l'aspecte exterior de masia, fet que fa que
  resulti volumètricament interessant.
  Protecció
  Legal
  BPU. D25-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7782715DF1878B
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Masia tradicional catalana inclosa dins del nucli urbà. Edifici que presenta moltes de les característiques típiques de la construcció tradicional. Consta de planta baixa i pis. Presenta una façana asimètrica amb coberta a dues vessants. En planta baixa destaca la porta d'arc de mig punt amb un recercat no original de falsos carreus. Al primer pis, hi ha dos balcons amb baranes de barrots en els quals s'alternen els recargolats amb els llisos. Acaben en sengles boles per les cantonades exteriors. Hi ha finestres petites amb reixa llangardaix de forja. Un rellotge de sol completa la façana al primer pis, a l'esquerra dels balcons.

  Per informació oral de la família Bofarull, la casa conserva una càmara hipogea (fresquera). La fesomia i volumetria de la construcció,la situa en sintonia arquitectònica amb tot un seguit de cases d'arquitectura d'origen rural tradicional, lgunes de les quals (poques), encara es conserven en aquest carrer.

  Està datada com a masia de principis del s.XVIII, i és una de les cases més antigues del municipi, avui ubicada al nucli urbà.

  PLA ESPECIAL (2007) "Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni paleontològic del Papiol" Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i d'Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Gener 2007.