Ca la Teresa - Cal Marcó Els Prats de Rei

Anoia
Disseminat de Seguers
En un context de camps de conreu i boscos.
642

Coordenades:

41.72844
1.58997
382728
4620587
08170-60
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A001000290000IG
Jordina Sales Carbonell

A un quilòmetre al nordest dels Seguers, a l'extrem nord-nordest del terme municipal dels Prats de Rei, en un entorn de camps de cereals i bosc, s'emplaça la masia de ca la Teresa, coneguda també com cal Marcó (el dos noms sovint s'empren junts per denominar la casa).
L'edifici principal del conjunt és una masia de planta rectangular de 150 m2, orientada segons un eix longitudinal est-oest i amb la façana principal a migdia. Disposa de planta baixa, pis i golfes. Té coberta a dues aigües amb la caiguda cap a les façanes laterals. La construcció és a base de pedra sense escairar i l'acabat de la façana consisteix en un arrebossat pintat de blanc. Les obertures són de diferents tipologies, bàsicament rectangulars, però dues de les finestres de la façana principal estan acabades amb arcs de diferents tipus.
Aquest edifici principal té un petit afegit a la seva façana nord, de planta baixa, destinat a cobert agrícola, i al mateix costat nord però separat uns metres, un altre edifici rectangular destinat a granja que s'uneix a la casa mitjançant una tanca de pedra d'uns 2'5 m d'alçada que disposa d'un accés acabat amb arc rebaixat; tot plegat configura un pati central. Un cobert de pedra exempt situat al costat est de la casa completa el conjunt que, unitàriament, respon a una tipologia del segle XIX.

A la topografia de l'ICGC apareix només com a 'Cal Marcó', però la casa es coneguda també com 'Ca la Teresa'.

Es tracta d'una construcció per a la qual no es disposa de referències històriques abans del segle XIX, i que tot i pertànyer al terme dels Prats de Rei es troba físicament molt més a prop del poble de Sant Pere Sallavinera i per tant més vinculada a aquest nucli urbà que no pas al de Prats.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.27.